W kwietniu br. powołano do życia „WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim”. Zgodnie z hasłem: „W pojedynkę jesteśmy tylko kroplą. Wspólnie tworzymy ocean”, fundacja będzie działała w porozumieniu ze społecznościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi i kulturalnymi, szkołami, uczelniami i innymi organizacjami, a także z wolontariuszami. Fundacja stawia sobie za cel edukację w zakresie architektury, kształtowania krajobrazu i estetyki miejsc. Zaangażowała się już w pierwszy projekt – konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Lider Dostępności” organizowany przez fundację „Integracja”.

sd„WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim” została założona, aby aktywizować społeczności lokalne, realizować całościowe i długoterminowe programy, które przyniosą znaczące, trwałe zmiany oraz wymierne rezultaty dla wspomnianych społeczności. Planowane są także projekty ogólnopolskie. „Zależy nam, by dotrzeć z inicjatywą do różnorodnych grup, wielu miejscowości, także tam, gdzie jest bardzo duże rozwarstwienie społeczne” – przekonuje Kinga Walczyńska z zarządu fundacji i dodaje – „Realizujemy projekty, które podniosą jakość życia mieszkańców danego regionu i zaangażują różne środowiska: samorządowe, edukacyjne kulturowe czy biznesowe”.
Inspirować, edukować i zmieniać otoczenie – to trzy główne obszary działań fundacji. W ich ramach prowadzone będą m.in. kreatywne laboratoria – założone w poszczególnych lokalizacjach LafargeHolcim, służące jako miejsca, w których mieszkańcy, przedstawiciele władz lokalnych i biznesu razem wypracują inicjatywy odpowiadające wyzwaniom dla ich regionu. Planowane są też lekcje architektury dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz współpraca z uczelniami z zakresie opracowania programów edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Fundacja będzie także doradzać instytucjom przy projektach tworzenia wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, mających się przyczynić również do wzmacniania lokalnej tożsamości.
„WSPÓLNIE” – Fundacja LafargeHolcim będzie udzielała przede wszystkim wsparcia merytorycznego, a także finansowego. Przy czym Jolanta Bosca z fundacji zaznacza: „Jesteśmy dalecy od zwykłego rozdawnictwa. Zależy nam na tym, aby wspierać te projekty, które odpowiedzą na autentyczne potrzeby miejscowej społeczności, a także wpiszą się w lokalny koloryt. Zamierzamy również prowadzić własne programy autorskie oraz wspierać merytorycznie i finansowo projekty innych organizacji pozarządowych i instytucji oświatowych.”
Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełniać określone wymagania, a projekty wybrane do realizacji zostaną poddane konsultacjom społecznym. „Chodzi nam o to, by w obszarze architektury i edukacji architektonicznej podejmować takie działania, które odpowiedzą na rzeczywiste potrzeby danej społeczności, dzięki czemu zaangażują jej członków. Chcemy też podnieść świadomość architektoniczną Polaków, aby zrozumieli, jak duże znaczenie w życiu każdego człowieka ma jego otoczenie, chcemy inspirować do działania i pokazać, że każdy z nas ma wpływ na tworzenie przyjaznych i pięknych miejsc” – podkreśla Jolanta Bosca.
Głównym fundatorem fundacji jest LafargeHolcim w Polsce, dzięki któremu będzie mogła ona dotrzeć do wielu lokalnych społeczności. Fundacja liczy także na udział pracowników firmy i ich pomoc w rozpoznaniu potrzeb w swoich lokalizacjach i w nawiązaniu relacji z tamtejszymi środowiskami. „Chcemy działać w sposób bezpośredni – rozmawiać, skracać dystans i przełamywać bariery. Dlatego zainicjowaliśmy już cykl spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, aby omówić bieżące problemy, zbadać potrzeby danej społeczności i zaproponować konkretne działania” – podkreśla Kinga Walczyńska.
Od samego początku „WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim” działa bardzo prężnie. Obecnie jest partnerem strategicznym konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności” organizowanego wspólnie z fundacją „Integracja”.

Share Button