W ostatnich latach umieralność okołoporodowa w Polsce maleje, jednak na tle współczynników europejskich, nadal jest wysoka. Standardy okołoporodowe oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego precyzyjnie określają zakres opieki i specyfikę badań w przebiegu ciąży. Czy możliwa jest zatem lepsza profilaktyka oraz efektywniejszy poziom monitorowania przebiegu ciąży i dobrostanu płodu, w celu poprawy sytuacji? Grupa młodych, polskich naukowców z Wrocławia opracowała nowatorski system teleKTG. Pregnabit®, bo tak nazywa się innowacyjne urządzenie medyczne, umożliwia przeprowadzenie badań KTG u kobiet w ciąży, pomiędzy wizytami kontrolnymi, w dowolnym momencie oraz miejscu. Zawsze zgodnie z decyzją oraz rekomendacją lekarza prowadzącego lub położnej. Pregnabit® łączy cechy profesjonalnego, stacjonarnego urządzenia KTG oraz nowoczesność i łatwości w obsłudze urządzeń mobilnych. Są bowiem momenty w życiu człowieka, kiedy pomiar bicia serca nabiera szczególnego znaczenia.

W Polsce rodzi się około 370 tys. dzieci rocznie. Umieralność okołoporodowa, definiowana jako urodzenia martwe i zgony niemowląt w pierwszych 6 dobach życia, w liczbach bezwzględnych, w 2012 roku wyniosła 2519, w 2013 roku 2232, a w 2014 roku 2122. Zauważalny jest trend spadkowy. Jednak na tle wielu krajów Europy nie kształtuje się tak pozytywnie. Z danych „Rocznika GUS” z 2015 roku wynika, że w Polsce współczynnik umieralności okołoporodowej, definiowany jako urodzenia martwe i zgony niemowląt w wieku 0-6 dni, na 1000 urodzeń żywych, w roku 2013 wyniósł 6,0 ‰. W tym samym roku, w innych krajach europejskich, kształtował się na poziomie: Finlandia 2,7 ‰, Estonia 2,9 ‰, Islandia 2,9 ‰, Portugalia 3,4 ‰, Czechy 3,4 ‰, Hiszpania 3,6 ‰, Norwegia 4,1 ‰, Włochy 4,1 ‰, Irlandia 4,8 ‰, Szwecja 5,2 ‰. Wiele śmiertelnych przypadków nie jest powiązanych z wadą płodu a dotyczy między innymi okręcenia pępowiną, obumarcia płodu lub zbyt późno rozpoznanego odklejania się łożyska. Z medycznego punktu widzenia nie wszystkim powikłaniom można zapobiec. Możliwa jest natomiast poprawa w obszarze profilaktyki oraz dostępności badań, kontrolujących stan matki oraz dobrostan płodu.

System Pregnabit® to innowacyjne urządzenie medyczne do badania dobrostanu płodu, w ostatnich miesiącach ciąży. Łączy w sobie funkcje klasycznego KTG oraz zdalną usługę analizy, łatwość obsługi i zaawansowaną technologię. Pregnabit® powstał, aby wspierać pracę lekarzy i położnych, którzy, dzięki zastosowaniu urządzenia, mogą przeprowadzać badania KTG u kobiet w ciąży, w dowolnym momencie oraz miejscu. Szczególnie w sytuacjach, kiedy dodatkowa wizyta w gabinecie lekarskim nie jest możliwa czy konieczna. Pregnabit® nie jest produktem konsumenckim, jest dostępny wyłącznie dla lekarzy i położnych. To oni decydują, w jakich sytuacjach udostępnienie urządzenia pacjentce może okazać się ważne i celowe. To lekarz lub położna, na bazie historii przebiegu ciąży, poprzednich ciąż czy medycznych wskazań, najlepiej są w stanie zdecydować, w przypadku której pacjentki mobilna kontrola za pomocą KTG może być wskazana.

Naszą misją jest wspieranie środowiska medycznego, aby każdą ciążę doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania. Nic nie jest w stanie zastąpić doświadczenia i wiedzy specjalistów. Pregnabit® to telemedyczne KTG, które powstało po to, aby wspierać ekspertów w codziennej praktyce, nie aby ich zastąpić. Przez dwa lata współdziałaliśmy z inżynierami, projektantami, położnymi, lekarzami i ciężarnymi pacjentkami. Na bazie tych działań powstał system Pregnabit®. Dajemy lekarzom i położnym, a za ich pośrednictwem także pacjentkom, urządzenie łączące specjalistyczny, mobilny sprzęt medyczny, technologie chmurowe i zaawansowaną algorytmikę. Można powiedzieć, że wspólnie wprowadzamy kardiotokografię w XXI wiek. – mówi dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha, pomysłodawczyni systemu Pregnabit®.

Do pomiarów Pregnabit® wykorzystuje 4 sensory – sondę FHR pozwalającą wyznaczyć wartości akcji serca płodu, sondę TOCO umożliwiającą pomiar poziomu skurczów mięśnia macicy, znacznik ruchu płodu oraz opaskę do pomiaru tętna. Nowatorskie podejście do pomiarów, bazujące na algorytmach danych z sond i pulsometru, pozwala odróżnić akcję serca płodu od pulsu mamy. Jednorazowe badanie trwa 30 minut. Zebrane przez urządzenie dane przekazywane są do Medycznego Centrum Telemonitoringu (MCT), gdzie wykwalifikowany personel medyczny dokonuje ich analizy. MCT to nie tylko eksperci, ale również specjalne algorytmy zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo, szybkość i jakość analiz. Zatrudnieni w MCT specjaliści otrzymywane odczyty analizują i kontaktują się z pacjentkami. W przypadku prawidłowych wyników kobieta zostanie poinformowana SMS-owo, że wszystko jest w porządku. Jeśli jednak coś wzbudzi zaniepokojenie personelu medycznego, uruchomione zostaną właściwe procedury medyczne. Wszystkie wyniki gromadzone są na Platformie Medycznej oraz odpowiednio zabezpieczonych serwerach i dostępne są dla pacjentki oraz jej lekarza prowadzącego czy położnej, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Pregnabit® został zaprojektowany nie tylko po to, aby ratować zdrowie i życie nienarodzonych jeszcze dzieci, ale też po to, aby zapewnić spokój i poczucie bezpieczeństwa mamom oczekującym narodzin swoich dzieci. MCT działa non-stop, dzięki czemu badanie KTG może być wykonane i przeanalizowane niezależnie od pory dnia i nocy.

Lekarz prowadzący ciążę zazwyczaj dobrze zna swoje pacjentki, przebieg ich ciąży, potrzeby oraz wskazania do dodatkowych procedur medycznych. Jednocześnie lekarz nie jest w stanie czuwać nad ich zdrowiem i spokojem bez przerwy. Dlatego połączenie nowoczesnych technologii i medycznego centrum, będącego do dyspozycji przez całą dobę, to bardzo dobry kierunek – twierdzi dr n. med. Robert Woytoń, specjalista położnik ginekolog.

Położna powinna wspierać naturalny przebieg ciąży a jednocześnie dbać o jej bezpieczeństwo. Warto wykorzystywać w tym celu także osiągnięcia nowoczesnej medycyny, które pomogą reagować wtedy, gdy pojawią się nieprawidłowości. Wczesne wykrycie zagrożenia, w tym za pomocą pomiarów teleKTG, może w realny sposób przyczynić się do szybkiej reakcji i wdrożenia odpowiedniej procedury medycznej. To rozwiązanie sprawdzi sie także w sytuacjach, gdy zalecone jest wykonywanie częstych badań KTG. Dotychczas wymagało to wizyty w placówce medycznej, co jest sporym obciążeniem dla kobiety w zaawansowanej ciąży. Pregnabit rozwiąże problem dojazdu do szpitala czy gabinetu. Mówiąc o KTG, warto podkreślić, że znaczenie diagnostyczne badania jest zależne przede wszystkim od czasu trwania ciąży i sytuacji położniczej, ewentualnych chorób wikłających ciążę oraz przeszłości położniczej. Oprócz zalet diagnostycznych, bieżąca kontrola za pomocą teleKTG może znacząco zmniejszyć poziom odczuwanego przez przyszłą mamę stresu i pozytywnie wpłynąć na jej ogólne samopoczucie oraz kondycję psychiczną – twierdzi mgr Maria Lepucka, położna.

Cieszę się, że w trakcie minionych dwóch lat udało się skupić wokół projektu osoby z unikatowymi kompetencjami naukowymi, medycznymi, technologicznymi i komunikacyjnymi. W ciągu kilkunastu miesięcy zespół zrealizował innowacyjny na skalę światową produkt. To była dla nas ciężka praca ale jednocześnie powód do dumy – podkreśla dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha, która za prace nad Pregnabit® otrzymała od MIT Technology Review tytuł Innowatora Roku 2016. Dodatkowo Fundacja Res Publica, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Google i dziennik „Financial Times” umieścili ją na liście „New Europe 100” – stu osób wyznaczających standardy innowacyjności w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo system Pregnabit® został uznany za najbardziej innowacyjny produkt telemedyczny na Międzynarodowych Targach Medycznych WIHE. Potencjał firmy docenili eksperci odpowiedzialni za program akceleracyjny Orange Fab, a międzynarodowe ambicje zespołu pozytywnie oceniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

System Pregnabit® od grudnia br. jest dostępny na polskim rynku. W celu uzyskania szczegółowych informacji twórcy zapraszają do odwiedzenia strony www.pregnabit.com oraz do bezpośredniego kontaktu.

Telemedycyna jest dynamicznie rozwijającym się nurtem współczesnej opieki nad pacjentem. Łącząc w sobie elementy medycyny, informatyki oraz telekomunikacji w znaczący sposób poprawia jakość usług medycznych. Według raportu firmy PricewaterhouseCoopers „Pacjent w świecie cyfrowym”, z bieżącego roku (2016), rynek telekonsultacji w Polsce osiągnął tempo 110% wzrostu rocznie a liczba telekonsultacji podwoiła się w zaledwie 12 miesięcy. Eksperci szacują, że w przyszłości liczba pacjentów korzystających z telemedycyny, w całej Europie Środkowo-Wschodniej, będzie wynosić 14,1 mln.