Poczytaj o czym piszą do nas mamy!

Podziel się z nami oraz innymi czytelniczkami swoimi doświadczeniami i wygraj nagrodę!

Wybierz jeden temat i opisz:

 • przebieg Twojej ciąży
 • postawę Twojego męża i rodziny
 • jak budził się w Tobie instynkt macierzyński
 • cud narodzin widziany Twoimi oczami
 • lub inny temat, o którym szczególnie chciałabyś nam opowiedzieć
Momme nagrody korespondencja

Prosimy uzupełnić wszystkie pola oznaczone * i wpisać treść listu.  * Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

  * Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących działalności organizatora spotkania w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych Administratora tj. Dobry Dom Sp. z o.o. sp. k.

  * Zgadzam się na przetwarzanie wizerunku dziecka znajdującego się na zdjęciu oraz zgadzam się na publikację wizerunku dziecka zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. Jednocześnie oświadczam, iż jestem opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek znajduje się na zdjęciu.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dobry Dom Sp. z o.o. sp. k., ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji odpowiedzi na zapytanie oraz dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
  4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
  5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
  7. Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia korespondencji związanej z zapytaniem natomiast w przypadku zawarcia umowy przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
  8. Twoje dane osobowe zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: firma informatyczna, dostawca poczty elektronicznej.
  9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.