ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Joanna Lubiniecka
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Grzegorz Piwko
Rafał Koziarz
DYREKTOR BIURA REKLAMY: Krzyszof Babiarz
DYREKTOR DS. KOORDYNACJI: Dorota Prokopiak
ASYSTENT DS. MARKETINGU: Małgorzata Lomper
KOLPORTAŻ: Mirosław Trawka
DZIAŁ IT: Dział IT
WYDAWCA: DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
35-302 Rzeszów,
ul. Litewska 10
tel.: (17) 852 52 20
e-mail: redakcja@grupadobrydom.pl