Celem projektu jest przygotowanie i wydanie drukiem kolejnych 5 tomików serii wydawniczej pn. Zabytki Pomorza Zachodniego, popularyzującej i informującej o najcenniejszych i najciekawszych zabytkach woj. zachodniopomorskiego.

Łącznie seria składać się będzie ze 100-150 tomików i będzie obejmować zarówno architekturę sakralną, miejskie mury obronne, architekturę mieszczańską, zakonną od kamiennych kościołów wiejskich z XIII w. po neostylową XIX w. Wszystkie tomiki serii ukazywać się będą w jednakowej szacie graficznej, ze wspólnym dla całej serii logo. Każdy z tomików wydawany jest w formacie B-6.
Autor jest postacią znaną wśród zachodniopomorskich regionalistów jako historyk, pisarz i fotografik od lat zajmujący się popularyzacją dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. W swoim dorobku posiada kilkaset artykułów prasowych publikowanych na łamach: „Spotkań z Zabytkami”, „Odkrywcy” i „Dziennika Stargardzkiego” oraz książek poświęconych tej tematyce jak m.in. „Pomorski Szlak Cystersów” i „Legendy Pomorza Szczecińskiego”. Jest też autorem serii tomików monograficznych zatytułowanej „Zabytki Pomorza Zachodniego”, w ramach której jeden z tomów poświęcony został katedrze w Kamieniu Pomorskim.
Janusz L. Jurkiewicz jest założycielem pierwszego na Pomorzu Zachodnim oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, które działało w Stargardzie Szczecińskim oraz stargardzkiego stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe”. W 2011 r. został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. „Tajemnice skarbca katedry kamieńskiej” to pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące tej tematyki, którą najbardziej chyba spopularyzował film dokumentalny, zrealizowany przed czterdziestoma laty przez nieżyjącego już szczecińskiego reżysera Andrzeja Androchowicza, pt. „Tajemnica skarbca kamieńskiego”.
Budżet umożliwiający mi wydanie 5 tomików w nakładzie po 1000 egzemplarzy wynosi 17 500 zł. Część kwoty udało mi się już zebrać, jednak potrzebuję Waszej pomocy, by uzbierać potrzebną resztę. Jednak ponieważ marzenia nie mają granic, nie chcę zatrzymać się tylko na wydaniu 5 tomików , gdyż seria zakłada wydanie 100-150 tomików , a do chwili obecnej ukazało się ich zaledwie 5…– pisze Historyk.
Janusz L. Jurkiewicz jest założycielem pierwszego na Pomorzu Zachodnim oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, które działało w Stargardzie Szczecińskim oraz stargardzkiego stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe”. W 2011 r. został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. „Tajemnice skarbca katedry kamieńskiej” to pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące tej tematyki, którą najbardziej chyba spopularyzował film dokumentalny, zrealizowany przed czterdziestoma laty przez nieżyjącego już szczecińskiego reżysera Andrzeja Androchowicza, pt. „Tajemnica skarbca kamieńskiego”.
Więcej informacji: http://polakpotrafi.pl/projekt/zabytki-pomorza-zachodniego