ŁUKASZ

To mężczyzna systematyczny, przywykł do stosowania w życiu wręcz naukowej metodyki postępowania, umiejącym poprawnie analizować zjawiska, posiadającym dobrą pomięć. Punktualny, pilny i pracowity. Są altruistami, pragną oddawać innym przysługi, są osią, która podtrzymuje świat. Lubi wszystko analizować. Posiada zdolności kierownicze. Lubi rozkazywać. Posiada bardzo dobrą pamięć. Na skutek braku dostatecznej wiedzy, często błądzi, ogranicza swoje działanie, zrzeka się wyróżnień i zaszczytów. Może żyć bardzo długo. Jako mąż jest przykładny, jako ojciec – wzorowy. Kocha rodzinę i tradycję.
Imieniny: 17.02, 22.04, 10.09, 18.10, 17.12