Alfabet to zbiór niepublikowanych dotychczas materiałów oraz wywiadów, które powstały podczas realizacji głośnego filmu dokumentalnego o tym samym tytule w reżyserii Erwina Wgenhofera. Książka zawiera też zapiski z dziennika o szczęśliwym dzieciństwie Antonina Sterna, syna André. Ponadto w Alfabecie zabrali głos: światowej sławy ekspert w dziedzinie edukacji sir Ken Robinson, uznany neurobiolog Gerald Hüther, Arno, André i Pauline Sternowie, a także Pablo Pineda – pierwszy Europejczyk z zespołem Downa, który ukończył studia wyższe i wielu innych.

Autorzy książki przekonują, że zamiast „edukacji” można używać słowa „relacja”, zamiast „zysku” – „wartość”, a zamiast „strachu” – „miłość”. W nowej rzeczywistości nie chodzi o nowe litery, lecz o nowy alfabet – fundament nowej postawy.

– Ani film Alfabet, ani ta książka nie miały zawierać porównania różnych systemów edukacyjnych, nie miały ich nawet oceniać. Ukazują one rzeczywistość taką, jaka jest – zachęcają widzów i czytelników do przerwania stagnacji i podjęcia samodzielnych kroków w podróży do nowego. – Autorzy

Alfabet to książka dedykowana rodzicom i nauczycielom, która dodaje odwagi, by porzucili to, co stare i ruszyli – przez otwarte już drzwi – na spotkanie się z tym, co nowe.