Kategoria: Rozwój

fot. Chroma Stock

Mówiąc o zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD), myślimy o grupie zaburzeń neurorozwojowych, dla których charakterystyczne jest nieprawidłowe funkcjonowanie 3 sfer, czyli: komunikacji, interakcji społecznych oraz wzorców […]