Na stronie dobra-mama.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Czy edukacja żywieniowa w szkole jest potrzebna?

Jak pokazują wyniki badania, 97% badanych mam twierdzi, że rozmawia z dzieckiem na temat zdrowego żywienia, przy czym tylko 58% z nich daje dobry przykład, samej prawidłowo się odżywiając. Jednocześnie 78% mam uważa nauczycieli za równie odpowiedzialnych za edukację żywieniową dzieci. Kto powinien uczyć najmłodszych zasad prawidłowego żywienia i dlaczego to takie ważne?

Mamo, Tato, daj dziecku dobry przykład

Różnorodna, zbilansowana dieta jest niezbędnym elementem prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu. Aby dzieci zarówno teraz jak i w przyszłości odżywiały się we właściwy sposób już od najmłodszych lat należy zwracać uwagę na ich codzienne menu. Bowiem, im wcześniej poznają zdrowe nawyki żywieniowe, tym szybciej uznają je za naturalne w swojej diecie, a wykształcenie ich jest łatwiejsze, niż późniejsze korygowanie. Jak pokazują wyniki badania, 97% badanych matek twierdzi, że rozmawia z dzieckiem na temat zdrowego żywienia, przy czym tylko 58% z nich daje dobry przykład, samej prawidłowo się odżywiając. Taka rozbieżność może świadczyć o tym, że wiedza i świadomość żywieniowa rodziców nie zawsze ma realne odniesienia do codziennej praktyki. Tymczasem, najmłodsi uważnie obserwują zachowania dorosłych i biorą z nich przykład, także w kontekście odżywiania. Dlatego niezwykle ważne jest, aby rodzice dbali o swoje prawidłowe nawyki żywieniowe, i jak najwcześniej rozpoczęli edukację dzieci w tym zakresie.

Nauczycielu masz wpływ na edukację żywieniową uczniów!

78% badanych mam uważa, że zaraz po rodzicach, to nauczyciele są odpowiedzialni za edukację żywieniową dzieci. Taki wynik pokazuje jak duża odpowiedzialność spoczywa na pedagogach i jak ważne jest budowanie wśród nauczycieli świadomości o roli edukacji żywieniowej w kształtowaniu nawyków i wyborów żywieniowych najmłodszych. Dzieci znaczną część dnia spędzają w szkole. Dlatego też nie dziwi fakt, że mamy oczekują, że to także nauczyciele będą zaangażowani w edukację żywieniową ich pociech. – Podczas lekcji to nauczyciel przejmuje rolę rodziców i oprócz przekazywania wiedzy zawartej w programie nauczania, powinien także wspierać dziecko w kształtowaniu jego postaw i wyborów, także tych związanych z żywieniem. Niestety zdarza się, że edukacja żywieniowa jest bagatelizowana w polskich szkołach, a to właśnie zbilansowana dieta jest jednym z elementów zdrowego stylu życia, więc wątek ten nie powinien być marginalizowany. Warto, aby nauczyciele, szczególnie klas początkowych włączali do programu nauczania zajęcia, które poświęcone będą prawidłowemu żywieniu. Mogą skorzystać z dedykowanych temu zagadnieniu programów na przykład: ,,5 porcji zdrowia w szkole”. Program ten wspiera nauczycieli w przekazywaniu wiedzy na temat zbilansowanego żywienia, a także ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację żywieniową już od najmłodszych lat – komentuje Wioletta Krzyżanowska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 w Warszawie.

5 porcji zdrowia w szkole

„5 porcji zdrowia w szkole” to program edukacyjny wspierający nauczycieli w przekazywaniu wiedzy na temat zasad właściwego żywienia. Szczególny nacisk kładzie on na temat istotnej roli warzyw, owoców, a także soków w codziennej diecie. Skierowany został do uczniów klas II i III szkół podstawowych, a także ich nauczycieli, dyrektorów szkół i dietetyków szkolnych. Program jest częścią działań prowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, realizowanej zgodnie ze światowymi i lokalnymi zaleceniami dotyczącymi żywienia, formułowanymi przez renomowane instytucje takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), a także polski Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Program powstał, aby wesprzeć edukatorów szkolnych, którzy chcą przekazać uczniom wiedzę na temat zasad prawidłowego odżywiania. Dzięki udziałowi w nim zwiększa się szansa na wzrost świadomości dzieci, na temat tego, jakie znaczenie ma właściwa dieta w życiu człowieka, a szczególnie jaką rolę w codziennym jadłospisie pełnią warzywa, owoce i soki, będące jej podstawą. Informacje przekazywane w materiałach edukacyjnych zweryfikowanych przez ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia pomogą wpłynąć na kształtowanie właściwych postaw żywieniowych wśród uczniów szkół podstawowych. Jednocześnie program buduje świadomość roli edukacji żywieniowej wśród nauczycieli tych placówek.

Jak wziąć udział w programie?

Aby wziąć udział w programie „5 porcji zdrowia w szkole” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://wszkole.5porcji.pl/. Po rejestracji nauczyciel otrzyma materiały edukacyjne na wskazany w formularzu adres e-mail. Dodatkowo, każda klasa zapisana do programu może też wziąć udział w konkursie i zyskać szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród – finansowe nagrody dla szkół i nauczycieli oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów. Zadanie konkursowe polega na wspólnym przygotowaniu przez uczniów z danej klasy plakatu, przedstawiającego ideę „5 porcji zdrowia” w codziennej diecie dzieci. Wykonane zdjęcie pracy konkursowej należy następnie przesłać przez znajdujący się na stronie programu formularz konkursowy.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając blokadę reklam.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO