Jak pokazują wyniki badania, 97% badanych mam twierdzi, że rozmawia z dzieckiem na temat zdrowego żywienia, przy czym tylko 58% z nich daje dobry przykład, samej prawidłowo się odżywiając. Jednocześnie 78% mam uważa nauczycieli za równie odpowiedzialnych za edukację żywieniową dzieci. Kto powinien uczyć najmłodszych zasad prawidłowego żywienia i dlaczego to takie ważne?

Mamo, Tato, daj dziecku dobry przykład

Różnorodna, zbilansowana dieta jest niezbędnym elementem prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu. Aby dzieci zarówno teraz jak i w przyszłości odżywiały się we właściwy sposób już od najmłodszych lat należy zwracać uwagę na ich codzienne menu. Bowiem, im wcześniej poznają zdrowe nawyki żywieniowe, tym szybciej uznają je za naturalne w swojej diecie, a wykształcenie ich jest łatwiejsze, niż późniejsze korygowanie. Jak pokazują wyniki badania, 97% badanych matek twierdzi, że rozmawia z dzieckiem na temat zdrowego żywienia, przy czym tylko 58% z nich daje dobry przykład, samej prawidłowo się odżywiając. Taka rozbieżność może świadczyć o tym, że wiedza i świadomość żywieniowa rodziców nie zawsze ma realne odniesienia do codziennej praktyki. Tymczasem, najmłodsi uważnie obserwują zachowania dorosłych i biorą z nich przykład, także w kontekście odżywiania. Dlatego niezwykle ważne jest, aby rodzice dbali o swoje prawidłowe nawyki żywieniowe, i jak najwcześniej rozpoczęli edukację dzieci w tym zakresie.

Nauczycielu masz wpływ na edukację żywieniową uczniów!

78% badanych mam uważa, że zaraz po rodzicach, to nauczyciele są odpowiedzialni za edukację żywieniową dzieci. Taki wynik pokazuje jak duża odpowiedzialność spoczywa na pedagogach i jak ważne jest budowanie wśród nauczycieli świadomości o roli edukacji żywieniowej w kształtowaniu nawyków i wyborów żywieniowych najmłodszych. Dzieci znaczną część dnia spędzają w szkole. Dlatego też nie dziwi fakt, że mamy oczekują, że to także nauczyciele będą zaangażowani w edukację żywieniową ich pociech. – Podczas lekcji to nauczyciel przejmuje rolę rodziców i oprócz przekazywania wiedzy zawartej w programie nauczania, powinien także wspierać dziecko w kształtowaniu jego postaw i wyborów, także tych związanych z żywieniem. Niestety zdarza się, że edukacja żywieniowa jest bagatelizowana w polskich szkołach, a to właśnie zbilansowana dieta jest jednym z elementów zdrowego stylu życia, więc wątek ten nie powinien być marginalizowany. Warto, aby nauczyciele, szczególnie klas początkowych włączali do programu nauczania zajęcia, które poświęcone będą prawidłowemu żywieniu. Mogą skorzystać z dedykowanych temu zagadnieniu programów na przykład: ,,5 porcji zdrowia w szkole”. Program ten wspiera nauczycieli w przekazywaniu wiedzy na temat zbilansowanego żywienia, a także ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację żywieniową już od najmłodszych lat – komentuje Wioletta Krzyżanowska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 w Warszawie.

5 porcji zdrowia w szkole

„5 porcji zdrowia w szkole” to program edukacyjny wspierający nauczycieli w przekazywaniu wiedzy na temat zasad właściwego żywienia. Szczególny nacisk kładzie on na temat istotnej roli warzyw, owoców, a także soków w codziennej diecie. Skierowany został do uczniów klas II i III szkół podstawowych, a także ich nauczycieli, dyrektorów szkół i dietetyków szkolnych. Program jest częścią działań prowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, realizowanej zgodnie ze światowymi i lokalnymi zaleceniami dotyczącymi żywienia, formułowanymi przez renomowane instytucje takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), a także polski Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Program powstał, aby wesprzeć edukatorów szkolnych, którzy chcą przekazać uczniom wiedzę na temat zasad prawidłowego odżywiania. Dzięki udziałowi w nim zwiększa się szansa na wzrost świadomości dzieci, na temat tego, jakie znaczenie ma właściwa dieta w życiu człowieka, a szczególnie jaką rolę w codziennym jadłospisie pełnią warzywa, owoce i soki, będące jej podstawą. Informacje przekazywane w materiałach edukacyjnych zweryfikowanych przez ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia pomogą wpłynąć na kształtowanie właściwych postaw żywieniowych wśród uczniów szkół podstawowych. Jednocześnie program buduje świadomość roli edukacji żywieniowej wśród nauczycieli tych placówek.

Jak wziąć udział w programie?

Aby wziąć udział w programie „5 porcji zdrowia w szkole” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://wszkole.5porcji.pl/. Po rejestracji nauczyciel otrzyma materiały edukacyjne na wskazany w formularzu adres e-mail. Dodatkowo, każda klasa zapisana do programu może też wziąć udział w konkursie i zyskać szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród – finansowe nagrody dla szkół i nauczycieli oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów. Zadanie konkursowe polega na wspólnym przygotowaniu przez uczniów z danej klasy plakatu, przedstawiającego ideę „5 porcji zdrowia” w codziennej diecie dzieci. Wykonane zdjęcie pracy konkursowej należy następnie przesłać przez znajdujący się na stronie programu formularz konkursowy.