Króliczki Alilo to profesjonalne wsparcie dla każdego Rodzica i Nauczyciela niezależnie od sytuacji. A czas Mikołajek sprzyja wspólnym zabawom i wyborom trafionych prezentów. Poniżej prezentujemy zestawy zabaw, które pozwolą Waszym dzieciom rozwijać inteligencje wielorakie, za sprawą rodziny uroczych króliczków Alilo. Króliczek przygotował mapę ze specjalnymi zadaniami. Życzymy powodzenia!

Zabawy ruchowe stymulują wszechstronny rozwój podnosząc ich sprawność fizyczną, umysłową oraz sprzyjają odprężeniu dziecka. Towarzyszy im duże zaangażowanie emocjonalne, co z kolei ma wpływ na zapamiętanie danej sytuacji, a w konsekwencji – łatwiejsze przywołanie w późniejszym czasie utrwalonego materiału. Pozytywne emocje i endorfiny produkowane w trakcie zabaw ruchowych znacząco podwyższają możliwości uczenia się dzieci.

Zabawa „Kominem czy oknem?”

Rozkładamy krzesełka w różnych miejscach. Przy nagraniu piosenki o Mikołaju na króliczka Honey Bunny dzieci-Mikołaje poruszają się, zręcznie omijając przeszkody. Podczas przerwy w muzyce i na hasło: „Komin” – przechodzą pod krzesełkami – przeciskają się przez komin; na hasło: „Okno” – przechodzą nad krzesełkami – wchodzą przez okno.

Utrwalenie kluczowego słownictwa w zabawie poznawczej i manipulacyjnej zwiększa motywację do aktywnego ćwiczenia danej sprawności językowej, w tym wypadku nazw kolorów w języku angielskim. Aby sprytnie zachęcić dziecko do mówienia, spraw, aby zadanie było dla niego atrakcyjne, możesz również celowo się pomylić, aby dziecko mogło cię poprawić. Dzieci uwielbiają wcielać się w role nauczycieli.

Zabawa „Kolorowe bombki”

Wycinamy z zielonego kartonu kształt choinki. Umieszczamy karty z kolorami dołączone do króliczka Smarty w torbie Funny Bunny Bag. Podajemy worek w rytm muzyki z króliczka Smarty, a kiedy zatrzymujemy nagranie osoba trzymająca torbę musi wyjąć z niego jedną kartę. Następnie nazywa kolor oraz sprawdza kolor przykładając do karty króliczka. Kartę z kolorem kładziemy na choince i w tym momencie zamienia się w bombkę. Możemy wyciąć kolorowe ozdoby i losując karty umieszczać właściwe kolory na choince. Zabawa kończy się kiedy choinka zostanie już przystrojona.

Dzieci są bardzo wrażliwe na muzykę i zabawę

z melodią oraz rytmem, co daje wspaniałą okazję do przemycania całych fraz w piosenkach, rymowankach i wyliczankach. Ponadto umożliwia to naukę pojedynczych słówek, także w języku obcym z wykorzystaniem rytmizowania, rytmicznego powtarzania czy zabawy intonacją i barwą głosu. Podczas takich zabaw dzieci mocno koncentrują się na zadaniu, związanym na przykład z modulacją głosu, dzięki czemu nie nudzi ich powtarzanie tego samego słowa po kilka razy.

Zabawa „Hello and Goodbye!”

Wspólnie z dzieckiem rytmicznie witamy się i żegnamy z króliczkami równocześnie nagrywając próby na dyktafon w króliczku Honey. Wspólnie odsłuchujemy nagranie i zmieniamy barwę i natężenie głosu. Możemy wyklaskiwać rytm, tupać, skakać lub pstrykać palcami. Następnie zachęć dziecko, by w taki sposób witało się i żegnało z członkami rodziny, przygotujcie wspólne nagrania.

He-llo Big Bu-nny! / Good-bye Big Bu-nny!
He-llo Ho-ney! /Good-bye Ho-ney!
He-llo Smar-ty! /Good-bye Smar-ty!
He-llo Swee-ty! /Good-bye Swee-ty!
Ha-ppy ho-li-days! Ha-ppy ho-li-days!

Zabawy sensoryczne pobudzają zmysły i wyobraźnię, zachęcają dzieci do dotykania i poznawania otaczającego je świata. Takie namacalne eksperymenty zachęcają maluchy do odkrywania. Dziecko w ten sposób poznaje nie tylko siebie, ale równie zjawiska zachodzące wokół, to doskonały pomysł na oderwanie malucha od telewizora i komputera, a teraz najlepsze: Twój maluch nie będzie miał nigdy dosyć takich zabaw!

Zabawa „Tajemnicze prezenty”

Pokazujemy dzieciom tajemnicze prezenty – króliczki zawinięte w papier do pakowania prezentów tak, aby kształt króliczka był widoczny. Zadaniem dzieci jest dopasować obrazek przedstawiający króliczka do kształtu zapakowanego prezentu. Na zakończenie zabawy dziecko odpakowuje kolejne prezenty, sprawdza czy króliczki są właściwie połączone. Zabawę można kontynuować z innymi zabawkami znalezionymi w domu.

A na koniec ….

Zabawa „Sanie Mikołaja”

Dzieci łączą się w pary, tworzą zaprzęgi. Jedno dziecko to Mikołaj, drugie to renifer. Każda para otrzymuje obręcz. Dziecko-renifer wchodzi do obręczy i chwyta ją oburącz przed sobą. Dziecko-Mikołaj trzyma drugą część obręczy i staje za reniferem. Podczas nagrania piosenki o Mikołaju na króliczku Honey zaprzęgi poruszają się po sali. Podczas przerwy w muzyce zaprzęgi zatrzymują się, a Mikołaje wołają: Ho, ho, ho. Następnie dzieci zamieniają się rolami.

Życzymy udanej Mikołajowej zabawy!

Anna Wilczyńska – wychowawca i nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu, logopeda, oligofrenopedagog.

Zdjęcia z dziećmi z przedszkola – fot. Anna Wilczyńska
Zdjęcia lifestyle – fot. Mietek Małek

Dowiedz się więcej na www.alilo.pl.