Okres jesienno-zimowy to czas wzmożonych przeziębień oraz infekcji, co w konsekwencji sprzyja poszukiwaniom sposobów na poprawę odporności. W tym kontekście ogromny potencjał przypisuje się laktoferynie, która wykazuje szereg właściwości, takich jak przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne. Przyjmowana profilaktycznie, naturalnie zwiększa odporność naszych pociech, zmniejsza prawdopodobieństwo infekcji, natomiast w stanach zapalnych stymuluje odpowiedź immunologiczną oraz wspomaga skuteczność antybiotykoterapii.

Naturalna odporność

Podatność dzieci na infekcje jest wypadkową narażenia na czynniki infekcyjne oraz sprawności ich układu odpornościowego. Bardzo ważnym elementem układu odpornościowego jest laktoferyna, nazywana często multipotencjalnym białkiem lub idealnym stymulatorem odporności. Laktoferyna jest białkiem naturalnie występującym w płynach ustrojowych oraz wydzielinach śluzowych człowieka (np. łzach, ślinie), a jej największe ilości obecne są w siarze oraz mleku kobiecym. Dostarczana noworodkom wraz z mlekiem stanowi główny element pierwszej linii obrony przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Uważa się, że to właśnie wysoka zawartość laktoferyny w mleku matki karmiącej sprawia, iż noworodki karmione naturalnie mają istotnie wyższą odporność oraz są mniej podatne na zakażenie ogólnoustrojowe (sepsę). Laktoferyna znajduje się również w ziarnistościach neutrofilów, skąd uwalniana jest do krwi, jednak podczas urazu, infekcji lub zapalenia jej ilość znacznie wzrasta. Zwiększenie stężenia laktoferyny w miejscach dotkniętych procesem zapalnym świadczy o jej istotnej roli jako czynnika biorącego udział w powstawaniu odpowiedzi immunologicznej. Uważana jest za naturalny immunomodulator, tzn. w zależności od potrzeb organizmu może wzmacniać lub hamować aktywność układu odpornościowego. Stymulacja układu odpornościowego ma duże znaczenie ochronne podczas początkowych etapów infekcji, natomiast gdy ta odpowiedź jest zbyt silna, trwa zbyt długo i jest nieadekwatna do potrzeb ustroju, jak np. w czasie przewlekłego zapalenia zapalenia, może ją wygaszać. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zdolność interakcji laktoferyny ze swoistymi receptorami na powierzchni komórek układu odpornościowego, dzięki czemu odpowiedź immunologiczna jest szybsza i aktywniejsza.

Skuteczny pogromca bakterii i wirusów

Zakażenia układu odpornościowego występują średnio dwukrotnie częściej u dzieci do 5 roku życia w porównaniu do nastolatków czy osób dorosłych. Zapalenie górnych dróg oddechowych jest następstwem infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Aktywność laktoferyny w odniesieniu do licznych gatunków bakterii bazuje na kilku mechanizmach. Z jednej strony silne powinowactwo laktoferyny do wolnych jonów żelaza w organizmie, które jest niezbędnym składnikiem odżywczym stymulującym wzrost bakterii, hamuje możliwość ich namnażania, a osłabione brakiem pierwiastka drobnoustroje stają się łatwym celem dla innych składników układu odpornościowego. Ponadto ważną funkcją laktoferyny jest zdolność do obniżania właściwości adhezyjnych patogenów do komórek gospodarza, co w konsekwencji silnie utrudnia przyleganie drobnoustrojów i następczy rozwój infekcji w organizmie człowieka. Istotną funkcją przeciwdrobnoustrojową tego białka jest również zdolność do uszkadzania struktur komórkowych (ściany oraz błony komórkowej), co w rezultacie prowadzi do zaburzeń osmotycznych i śmierci komórek bakteryjnych. Dowiedziono także aktywności laktoferyny względem wirusów poprzez hamowanie wstępnych etapów zakażenia. Blokując określone cząsteczki na powierzchni komórek docelowych w organizmie człowieka lub wirusów, ogranicza ich wzajemne interakcje, a tym samym zapobiega wniknięciu i zakażeniu.

Zwiększenie skuteczności antybiotykoterapii

Antybiotyki stosowane w infekcjach bakteryjnych działają dwukierunkowo: bakteriobójczo oraz bakteriostatyczne, tj. hamują możliwości wzrostu i namnażania się bakterii. Działanie antybiotyków i innych środków antybakteryjnych jest jednak znacznie obniżone, poprzez tworzenie biofilmu bakteryjnego, czyli zwartej struktury tworzonej przez niektóre bakterie na powierzchni nabłonków podczas przewlekłych infekcji. Przejście form bakterii wolno żyjących do form tworzących biofilm jest o tyle niebezpieczne, że zwiększa odporność bakterii na mechanizmy obronne gospodarza, jak i stosowane leki. Laktoferyna stymuluje ruchliwość bakterii, dzięki czemu przemieszczają się po podłożu, w konsekwencji nie tworząc kolonii oraz zwartej struktury biofilmu. Podsumowując, laktoferyna jest białkiem o ogromnych możliwościach, dlatego w okresach zwiększonej podatności na infekcje może stanowić niezastąpione wsparcie w trosce o nasze zdrowie.

Tekst: Marta Skrzypiec, ekspert Smart Pharma Sp. z o.o., www.smartpharma.com.pl

 

InnoferynaLF
InnoferynaLF

InnoferynaLF – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci zawiesiny doustnej zawierającej laktoferynę bydlęcą (>70% podobieństwa do laktoferyny ludzkiej). Laktoferyna ma właściwości immunomodulujące, przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe) oraz przeciwzapalne. InnoferynaLF jest przeznaczona dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. Nie zawiera substancji konserwujących, barwników, sztucznych aromatów i substancji słodzących. Jest bezpieczna dla osób, które nie tolerują laktozy oraz glutenu.

InnoferynaLF zalecana jest szczególnie do stosowania:

  • we wspomaganiu odporności

  • wspomagająco w infekcjach

  • podczas antybiotykoterapii

  • w regeneracji nabłonka jelitowego

  • w zaburzeniach gospodarki żelazem

Cena: ok. 20zł
Zalecane dawkowanie: dzieci 100 mg na dobę, dorośli 100 – 200 mg na dobę.