Badania Philips Avent wskazują na istotne znaczenie zaangażowania partnera w troskę o mamę i dziecko oraz karmienie. Chociaż karmienie piersią jest naturalnie przypisane do kobiety, matki potrzebują wsparcia ze strony osób z ich otoczenia, zwłaszcza ojców. Na szczęście wielu z nich chciałoby się zaangażować i wesprzeć mamy w naturalnym karmieniu.

Korzyści zdrowotne wynikające z karmienia piersią zarówno dla matki, jak i dziecka są powszechnie znane i mamy zdają sobie sprawę z wyższości karmienia naturalnego nad sztucznym. Mimo tego, choć światowe wskaźniki w zakresie rozpoczynania karmienia piersią z chwilą narodzin są wysokie i wynoszą ok. 60–95%, z czasem stopniowo maleją. Skutkuje to niższymi wskaźnikami karmienia piersią w wieku sześciu miesięcy1. Z kolei jeśli już zostanie podjęta decyzja o karmieniu sztucznym, pojawiają się trudności w powrocie do karmienia piersią. Zapewnienie matkom karmiącym piersią stałego wsparcia w tym okresie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza że kobiety napotykają coraz większe ograniczenia czasowe i wiele z nich musi łączyć opiekę nad dzieckiem z karierą zawodową. Co równie ważne, kobiety, które otrzymują wsparcie ze strony partnera, chętniej rozpoczynają karmienie piersią i kontynuują je przez dłuższy czas2.

Przy okazji obchodów Światowego Tygodnia Karmienia Piersią 2019 Philips, światowy lider w dziedzinie technologii medycznych oraz opieki nad matką i dzieckiem, opublikował wyniki badań wskazujące na istotną rolę, jaką partnerzy mogą odgrywać w procesie karmienia naturalnego.

Większość ojców chce pomagać

Według wyników badania przeprowadzonego przez Philips Avent prawie wszystkie badane mamy chciałyby, aby ich partnerzy uczestniczyli w każdym aspekcie opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Polskie wyniki3 wskazują, że 54% mam chciałoby, aby ich partnerzy pomagali przygotowywać pokarm w butelkach, a aż 62% z nich oczekuje pomocy podczas karmienia dziecka w nocy.

Choć na szczęście wg polskiego badania większość ojców (67%) chce pomagać w procesie karmienia, istnieją obszary, w ramach których mogliby udzielać większego wsparcia. Większość partnerów (80%) uspokaja niemowlęta i czuwa nad nimi, gdy śpią (68%), ale już mniej niż połowa z nich (48%) myje laktatory i butelki potrzebne do następnego karmienia, a tylko 38% z nich poświęca czas, aby dowiedzieć się, jak należy karmić dziecko. To oznacza, że są pewne aspekty opieki nad noworodkiem, za które wciąż odpowiada tylko mama i istnieje potrzeba lepszej edukacji partnerów.

Odzwierciedlają to również wyniki badania wskazujące, że 79% matek z Polski uważa, iż potrzebnych jest więcej informacji na temat metod wspierania procesu karmienia mlekiem mamy przez partnera. Biorąc pod uwagę, że edukacja ojców na temat korzyści wynikających z karmienia piersią może podwoić prawdopodobieństwo karmienia niemowląt wyłącznie piersią przez sześć pierwszych miesięcy ich życia, świeżo upieczeni rodzice powinni przedyskutować i rozważyć ten niezwykle ważny temat.4

Ważna rola taty

Z tego względu podczas tegorocznego Światowego Tygodnia Karmienia Piersią Philips Avent pragnie promować karmienie piersią wśród rodziców, podkreślając kluczowe znaczenie wsparcia ze strony osób z otoczenia matki i zachęcając partnerów do odgrywania bardziej aktywnej roli w tym procesie. Zaangażowanie taty w procesie karmienia piersią przyczynia się również do nawiązania więzi emocjonalnych między ojcem i noworodkiem po porodzie5. Wykazano, że dzięki temu niemowlęta odnoszą wiele korzyści, m.in. zmniejsza się opóźnienie rozwoju funkcji poznawczych u wcześniaków i szybciej przybierają one na wadze6. – W ciągu ostatnich kilku dekad rola ojca zmieniła się – mówi prof. Abou-Dakn, główny ginekolog w szpitalu św. Józefa w Berlinie i specjalista w dziedzinie nawiązywania więzi emocjonalnych między ojcem i dzieckiem. – Mężczyźni znacznie chętniej pomagają bezpośrednio w procesie wychowywania dzieci. Nie tylko częściej uczestniczą w porodzie, ale także przejmują wiele obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem; na przykład udzielają wsparcia w procesie karmienia piersią, co pomaga im nawiązywać więzi emocjonalne z dziećmi i zapewnia długotrwałe korzyści, które będą owocować w dalszym życiu dziecka – dodaje.

Rozwiązania wspierające karmienie naturalne

Dzięki ponad 35-letniej ścisłej współpracy ze specjalistami i rodzicami Philips Avent zna potrzeby matek i niemowląt. Zdając sobie sprawę z wyzwań związanych z karmieniem piersią dla obojga rodziców, Philips Avent zapewnia rozwiązania takie jak butelki, laktatory, pojemniczki i woreczki do przechowywania mleka i inne akcesoria, które mogą wspierać ten proces z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych osób. Badania z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej w celu wizualizowania i nagrywania matek karmiących dzieci piersią umożliwiły firmie Philips Avent opracowanie rozwiązań takich jak butelki Philips Avent Natural 2.0, które imitują fizjologię piersi i naturalne odruchy ssania u dziecka, umożliwiając dłuższe karmienie mlekiem mamy. Pomagając rodzicom stawić czoła wyzwaniom związanych z karmieniem, Philips Avent chce zachęcać do dłuższego karmienia mlekiem mamy.

1 WHO, UNICEF, 2017, 2018, CDC, 2018, Theurich et al. JPGN, 2019, Australian DH, 2019, China Department of Maternal and Child Health, 2017.

3 Ankieta internetowa CAWI przeprowadzona od 16 do 26 lipca na próbie 400 kobiet (kobiety będące aktualnie w ciąży lub będące w ciąży w ostatnim 1,5 roku)

4 Effectiveness of targeting fathers for breastfeeding promotion: systematic review and meta-analysis, 2018.

5

6 Sarkadi A, Kristiansson R, Oberklaid F, Bremberg SActa Paediatr. 2008 Feb; 97(2):153-8.