Z końcem lipca mija termin zgłaszania położnych do konkursu „Położna na medal”. To już 5., jubileuszowa edycja kampanii pod tym samym tytułem, w ramach której wybierane są najlepsze położne w Polsce. Przez 4 edycje konkursu wyłoniono 12 najlepszych położnych w kraju oraz 128 z poszczególnych województw. Nominacje przyjmowane są na stronie www.poloznanamedal2018.pl. Organizatorem kampanii i konkursu jest Akademia Malucha Alantan, Mecenasem została marka Alantan Plus.

Zgłoszenia do konkursu – kto zostanie najlepszą położną w Polsce?

To już ostatni miesiąc zgłaszania położnych w ramach jubileuszowej 5. edycji konkursu „Położna na medal”. Nominacje położnych przyjmowane są do 31 lipca na stronie poloznanamedal2018.pl, w zakładce „zgłoś położną”. Głosy w plebiscycie oddawać można przez cały czas trwania konkursu, do 31 grudnia 2018.

W styczniu 2019 roku wyłonione zostaną trzy najlepsze położne w kraju oraz położne, które uzyskały najwyższą liczbę głosów w poszczególnych województwach.

Kampania położna na medalKampania „Położna na medal”

1 kwietnia wystartowała 5. jubileuszowa edycja kampanii społeczno-edukacyjnej „Położna na medal”, której celem jest podnoszenie w społeczeństwie świadomości roli, jaką położne odgrywają w opiece okołoporodowej, jak również promocja nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Standardów zgodnych zarówno z przyjętymi przez środowisko położnicze i medyczne wymaganiami, jak i oczekiwaniami pacjentów.

Ponadto w trakcie kampanii prowadzone są działania edukacyjne dotyczące roli położnej podczas ciąży, porodu i połogu. Laureatki konkursu „Położna na medal” przygotowują materiały eksperckie dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z ciążą, porodem, połogiem i opieką nad noworodkiem.

– Wiemy, jak ważny i wyjątkowy w życiu kobiety i jej rodziny jest moment narodzin. Dlatego 5 lat temu postanowiliśmy rozpocząć edukację w ramach kampanii „Położna na medal” i uświadamiać kobiety, jak ważną rolę w ich życiu pełni położna. Jest ona obecna na każdym etapie, od momentu zaplanowania potomstwa, aż po pierwsze miesiące życia dziecka. Choć nie zawsze jest doceniana, ma ona dużą wiedzę i doświadczenie. Przygotowuje kobietę do ciąży, porodu i zostania matką, towarzyszy jej przez cały czas trwania porodu, a następnie uczy opieki nad noworodkiem. – mówi Iwona Barańska, pomysłodawczyni i organizatorka kampanii „Położna na medal”.

Kampania „Położna na medal” organizowana jest przez Akademię Malucha Alantan pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Położnych, Fundacji Rodzić po Ludzku oraz Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni. Mecenasem kampanii jest marka Alantan.

W kampanię zaangażowało się wielu partnerów medialnych, lista mediów znajduje się na stronie poloznanamedal2018.pl

Położna na Medal to prowadzona od 2014 roku kampania społeczno-edukacyjna zwracająca uwagę na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Istotną kwestią kampanii jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej.

Jednym z kluczowych elementów kampanii jest konkurs na najlepszą położną w Polsce. Zgłoszenia do tegorocznej, piątej edycji konkursu przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 lipca 2018 r. Głosy na nominowane położne można oddawać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku. Oddawanie głosów odbywa się na stronie poloznanamedal2018.pl

Patronat honorowy nad kampanią i konkursem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Patronat merytoryczny sprawują: Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku oraz Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni. Mecenasem kampanii jest marka Alantan Plus.