Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (AWF w Warszawie).

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Dietetyki, jak również do Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami, gdyż na co dzień pracuje m.in. w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Wykładała podczas Congressus Dietetica 2015,  Sympozjum szkoleniowego „Nietypowe przyczyny trudnych zachowań u dzieci i młodzieży”, Konferencji Naukowej „Współczesne oblicze autyzmu – diagnoza, terapia, leczenie”, III Ogólnopolskiego Forum Autyzmu „Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia”, II Ogólnopolskiego Forum Autyzmu „Diagnoza to zaledwie początek – o potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych, edukacyjnych i społecznych dla dzieci  z autyzmem”, I Międzynarodowej Konferencji „Leczenie dziecka z autyzmem – zintegrowane podejście”, Konferencji Naukowej „Współczesne oblicze autyzmu – diagnoza, leczenie, terapia”.

Prowadzi również liczne warsztaty dla pedagogów, psychologów i rodziców z zakresu: wprowadzania zmian w diecie dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, alergiami pokarmowymi, zdrowego żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym czy postępowania dietetycznego m.in. podczas odchudzania, przy chorobach układu krążenia, cukrzycy czy stwardnieniu rozsianym.

***

Ewa Jagodzińska-Piekarniak