Kangurowanie to czynność mająca istotny wpływa na rozwój psychoruchowy dziecka – poprawia jego parametry zdrowotne, takie jak: temperatura ciała i liczba oddechów, a nawet łagodzi […]