Aż 80-90% Finek i tylko 17% Polek wykonuje regularnie cytologię. Czy grozi nam status europejskiego zagłębia raka szyjki macicy? Planując przyszłość często wyobrażamy sobie […]