Jesienna aura nie sprzyja dobrej widoczności na drodze – za oknem jest szaro, szybko robi się ciemno. Na co zatem powinni zwrócić uwagę rodzice i opiekunowie, aby zapewnić najmłodszym jak największe bezpieczeństwo?

Czy często zdarzają się wypadki i niepokojące sytuacje, w których swój udział mają dzieci?

W 2016 roku, w Polsce miało miejsce 2 973 wypadków z udziałem dzieci, z czego 72 zdarzeń było śmiertelnych, a 3 260 dzieci doznało obrażeń. Najwięcej wypadków z udziałem dzieci w wieku od 7 do 17 lat odnotowuje się w godzinach popołudniowych (między 15 a 18) oraz porannych (między 7 a 8 rano), co sugeruje, że znaczna część z nich może mieć miejsce właśnie podczas drogi z i do szkoły.

Co zatem rodzice i opiekunowie mogą zrobić, aby uchronić dzieci przed niebezpiecznymi sytuacjami?

Najważniejsze jest edukowanie dzieci, zarówno przez rodziców jak i nauczycieli. Szkoły mogą szerzyć wiedzę w tym zakresie podczas zajęć lekcyjnych np. zapraszając policjanta, ratownika medycznego, strażaka, co zawsze jest dla dzieci sporą atrakcją lub brać udział w specjalnych akcjach edukacyjnych dedykowanych dzieciom. Edukacja powinna odbywać się także w domu, w tym poprzez dobre przykłady idące od rodziców. Każdy z nas, widząc nieprawidłowe zachowanie dziecka na drodze powinien zareagować.

Jakie są podstawowe zasady, które powinno znać każde dziecko, kiedy staje się uczestnikiem ruchu drogowego?

Dziecko po ukończeniu 7 lat może być już samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie tylko jesienią, kiedy szybko robi się ciemno, ale o każdej porze roku bardzo ważne jest, aby zadbać o to, by dzieci były widoczne na drodze. Najprostszym rozwiązaniem będzie wyposażenie dziecka w elementy odblaskowe i przymocowanie ich tak, aby były widoczne w światłach samochodów. Elementy odblaskowe spowodują, że kierowca dostrzeże dziecko już z odległości 150 metrów. Każdy rodzic, a także nauczyciel powinien wyjaśniać dziecku podstawowe zasady ruchu drogowego, znaczenie sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych, jakie dzieci mogą spotkać na swojej drodze. Dziecko musi wiedzieć, że najbezpieczniej jest poruszać się po chodniku a przechodzić przez jezdnię po przejściu dla pieszych, które wyznaczają tzw. pasy. Jeśli przejście jest z sygnalizacja świetlną to można na nie wejść tylko wtedy, gdy pali się światło zielone. Przed przejściem przez ulicę należy się dobrze rozejrzeć. To są elementarne zasady, które wydają się bardzo proste, jednak zawsze trzeba je dzieciom przypominać.

Jakiej rady udzieliłaby Pani rodzicom, których dzieci samodzielnie chodzą do szkoły?

Ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie dziecka do pokonania drogi do szkoły i z powrotem. Rodzice powinni najpierw przejść z dzieckiem kilka razy tę trasę, aby dobrze ją poznało i wiedziało, w jakich miejscach należy szczególnie uważać. Dobrze jest wyznaczyć stałą, możliwie najbezpieczniejszą drogę. Należy także przekazać dziecku zasady bezpiecznego zachowania kiedy podróżuje w grupie i uświadomić jakie mogą być skutki zachowań takich jak popychanie czy popisywanie się przed kolegami niepotrzebną brawurą, która może grozić wypadkiem. Kluczowe znaczenie odgrywa zatem edukacja. Warto rozmawiać z dzieckiem o różnych sytuacjach jakie mogą wydarzyć się na drodze i dawać przykład podczas wspólnych wędrówek.

Jakie jeszcze zasady bezpiecznego zachowania na drodze przekazać dziecku?

Nie można zapomnieć o wspomnianych wcześniej już odblaskach. Jeśli droga do szkoły wiedzie poza terenem zabudowanym, po zmierzchu, to noszenie elementów odblaskowych jest wtedy obowiązkowe, podobnie jak zasada poruszania się lewą stroną drogi, najlepiej ”gęsiego”. Chyba, że poruszamy się drogą przeznaczoną wyłączenie dla pieszych. Wówczas rygory te nie obowiązują. Ważne jest także, aby przekazać dziecku zasadę ograniczonego zaufania, która oznacza, że zawsze należy być uważnym na drodze, bo fakt, że znamy przepisy, nie oznacza, że wszyscy użytkownicy dróg je znają i stosują. Jeśli zatem dziecko widzi, że kierowca zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny np. bardzo szybko jedzie czy nie zwalnia przed przejściem dla pieszych, to powinno wzmóc swoją czujność i zachować się odpowiednio do zaistniałej sytuacji.

A co jeśli dziecko porusza się komunikacją miejską?

Zachowanie ostrożności podczas korzystania z komunikacji miejskiej jest równie ważne jak podczas samodzielnej podróży. Dzieci oczekujące na autobus powinny stać spokojnie na chodniku, w odpowiedniej odległości od jezdni, nie przepychać się i nie rozpraszać, bo wtedy łatwo o nieszczęście.

Często zdarza się, że dzieci dojeżdżają do szkoły rowerem, czy to dobry pomysł?

Nie ma przeciwwskazań do poruszania się przez dziecko rowerem. Ale wiele zależy od tego, w jakim jest wieku oraz w jakim stopniu zna przepisy ruchu drogowego. Dzieci do lat 10 mogą jechać rowerem po jezdni tylko pod opieką osoby dorosłej, na zasadach ruchu pieszych, czyli lewą stroną jezdni i tylko wówczas, gdy nie ma chodnika, drogi dla pieszych lub pobocza. Jeśli jest chodnik, to dziecko, jak i jego opiekun mogą z niego skorzystać. Wtedy jednak muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. Bardzo ważne jest, aby dziecko po ukończeniu 10 roku życia zdało egzamin na kartę rowerową.

W co powinien być wyposażony młody rowerzysta?

Dziecko powinno być zabezpieczone odpowiednim strojem. Bardzo ważne jest zakładanie kasku na głowę, który będzie ochroną w razie upadku. Nie należy zapominać także o odblaskach nie tylko na odzieży, ale i rowerze, pozwolą zwiększyć widoczność dziecka dla innych użytkowników dróg. Rower musi być także obowiązkowo wyposażony w odpowiednie oświetlenie: światło barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, czerwone światło z tyłu oraz czerwone światło odblaskowe z tyłu w kształcie innym niż trójkąt jak też sygnał dźwiękowy.

 

Wywiad z ekspertem współpracującym z programem Akademia Bezpiecznego Puchatka, mł insp. Agatą Krysiak z Biura Ruchu Drogowego KGP dla portalu DOBRA MAMA.