Kampania dotyczy odżywiania kobiet w ciąży i jego wpływu na zdrowie dziecka oraz zależności pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jej celem jest upowszechnienie wśród rodziców wiedzy na temat dobrego odżywiania i zachęcenie ich do podejmowania w tej kwestii rozsądnych, świadomych wyborów.

Na stronie Fundacji dostępny jest test „Jak urodzić zdrowe dziecko”, który kieruje uwagę kobiet w ciąży i planujących dziecko na najistotniejsze kwestie związane z właściwym odżywianiem służącym zdrowiu i dobremu rozwojowi dziecka. Porady ekspertów pomagają skoncentrować się na tym, co na tym etapie najważniejsze oraz zaplanować konkretne działania.
Zachęcamy Rodziców do wypełnienia testu: http://testy.rodziceprzyszlosci.pl/jak_urodzic_zdrowe_dziecko/
Początek Kampanii stanowiło przygotowane we współpracy z Fundacją posiedzenie seminaryjne Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej pt.”Żywienie dla zdrowia”, które odbyło się we wrześniu br. (http://blog.rodziceprzyszlosci.pl/2015/09/30/inauguracja-kampanii-spolecznej-zywienie-dla-zdrowia/).