Na stronie dobra-mama.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Szkoła Francuska w Warszawie (LFV) wcale nie jest szkołą tylko dla Francuzów!

Utworzona w 1919 r. Szkoła Francuska w Warszawie (LFV) jest międzynarodową placówką oświatową oferującą francuski program edukacji dla ponad 700 uczniów. To jedyna szkoła w Polsce, która posiada akredytację francuskiego Ministerstwa Edukacji dla całego programu nauczania. To także najstarsza placówka zagraniczna w Polsce! Kiedyś była znana jako „mała szkoła ambasada”, ale dziś rzeczywistość jest zupełnie inna. Jednak mało osób o tym wie…

Francuski program nauczania to otwartość na cały świat

Edukacja w systemie francuskim jest świecka. W szkole nie prowadzi się zajęć z religii, a program nauczania koncentruje się na przekazywaniu wartości obywatelskich i moralnych, z poszanowaniem różnorodności przekonań religijnych.

W Szkole Francuskiej w Warszawie panują wartości tolerancji i ciekawości dla innych kultur. Od przedszkola dzieci poznają inne kultury poprzez naukę języków obcych, uczestnictwo w projektach kulturalnych, sztuki i książki. Celebrują święta z innych kultur i na co dzień mają kontakt z osobami z Polski, z Francji a także z uczniami ponad 45 różnych narodowości (60% uczniów w roku szkolnym 2023/2024 ma inną narodowość niż francuska).

Dlatego wiele rodzin decyduje się na taką edukację. Niezależnie od narodowości, kultury lub przyszłych planów życiowych dla dziecka, program francuski oferuje wysoką jakość nauczania dla każdego dziecka.

20221006_LFV_Sadyba_011
credit: Szkoła Francuska w Warszawie (LFV)

Dzieci w LFV uczą się francuskiego od zera

Nadal panuje mit wedle którego, dzieci muszą znać język francuski przed zapisem do Szkoły Francuskiej w Warszawie. Akurat w przedszkolu i szkole podstawowej nie ma takiego wymagania. Co roku Szkoła Francuska w Warszawie przyjmuje ponad połowę uczniów, którzy nie znają jeszcze języka francuskiego. Skąd taka możliwość?

Szkoła Francuska w Warszawie (LFV) oferuje od kilku lat specjalny program powitalny dla dzieci niefrancuskojęzycznych. Uczniowie nieznający lub niewładający biegle językiem francuskim korzystają z kursów języka francuskiego jako języka obcego w ramach lekcji indywidualnych lub grupowych.
Za ten program Szkoła Francuska nie wymaga dodatkowej opłaty.

Program jest wdrażany od momentu rozpoczęcia nauki i trwa od jednego do dwóch trymestrów. Zajęcia mają także formę dodatkowego wsparcia i współpracy z nauczycielem w klasie w celu ułatwienia uczniowi rozumienia języka francuskiego podczas zajęć szkolnych.
Z doświadczenia, dzieci potrzebują od 3 do 6 miesięcy, aby czuć się komfortowo z językiem francuskim. „Widziałam jakie postępy mój syn zrobił z językiem francuskim w ciągu 3 miesięcy i to było dla mnie niesamowite”, mówi Caroline Skora, matka ucznia we francuskiej szkoły podstawowej.

20221006_LFV_Sadyba_020
credit: Szkoła Francuska w Warszawie (LFV)

Stały kontakt z językiem polskim i kulturą

Szkoła zdaje sobie sprawę, że nauka języków obcych jest  kluczowa zarówno dla osiągnięcia dobrych wyników w nauce jak i dla rozwoju osobistego dziecka. Trójjęzyczność (francuski, angielski i polski) jest integralną częścią życia we francuskiej szkole w Warszawie.

Ponadto i tylko na rok 2023/2024 Szkoła Francuska w Warszawie (LFV) przyjęła prawie 40% dzieci z polską narodowością. Kontakt z lokalnym językiem i kulturą to nie tylko priorytet dla szkoły, ale także dopasowanie się do potrzeb rodzin, które widzą dużo zalet we francuskim programie nauczania.

Dlatego w 2020r. Szkoła Francuska stworzyła unikalny program języka polskiego dla dzieci polskojęzycznych. Uczniowie od klasy CP (pierwsza klasa szkoły podstawowej we francuskim systemie edukacji) mogą rozszerzyć i pogłębiać język polski w oparciu o dziedzictwo kulturowe Polski.

W szkole podstawowej, głównym celem jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania językiem polskim, przede wszystkim poprzez książki, co ma na celu wzbogacić ich rozwój poznawczy oraz twórcze myślenie w tym języku. Uczniowie rozwijają cztery główne kompetencje: wypowiedź ustną, czytanie i rozumienie tekstu, wypowiedź pisemną oraz znajomość kultury literackiej i artystycznej. To pierwsze zetknięcie się z językiem polskim pozwoli uczniom, na dalszym etapie edukacji, poruszać ważne tematy dialogu międzykulturowego.

20221006_LFV_Sadyba_027
credit: Szkoła Francuska w Warszawie (LFV)

Zdjęcie otwierajace: credit: Szkoła Francuska w Warszawie (LFV)

Współpraca reklamowa

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając blokadę reklam.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO