Akademia Bezpiecznego Puchatka i Kubusiowi Przyjaciele Natury to programy edukacyjne skierowane do najmłodszych, które od lat cieszą się zaufaniem wśród rodziców i nauczycieli. Dzięki projektom przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkół podstawowych wkraczają w świat z bazą wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i ekologii, kształtując tym samym obraz swojej przyszłości. Do tej pory w zajęciach edukacyjnych wzięło udział już ponad 10 milionów dzieci z całej Polski! Jakie efekty przyniosły prowadzone działania?

Akademia Bezpiecznego Puchatka oraz Kubusiowi Przyjaciele Natury to jedne z największych kampanii społecznych, które od lat angażują przedszkola i szkoły podstawowe w całej Polsce. W programach co roku setki tysięcy dzieci zdobywają praktyczną wiedzę na miarę potrzeb dzisiejszych czasów – w zakresie bezpieczeństwa i ekologii. Dzięki nabytym podczas zajęć edukacyjnych umiejętnościom najmłodsi mają realny wpływ na przyszłość – zarówno swoją, kolejnych pokoleń, jak i planety, na której żyjemy.

Największy program edukacyjny w Polsce poświęcony bezpieczeństwu najmłodszych

Akademia Bezpiecznego Puchatka to program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem najmłodszych w pięciu obszarach: na drodze, w domu, w szkole, podczas korzystania z internetu oraz w relacjach z rówieśnikami. Każda edycja programu jest wspierana przez ekspertów oraz uznane instytucje z obszaru bezpieczeństwa publicznego i edukacji. Projekt został objęty patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji oraz większości Kuratoriów Oświaty. Od 13 lat jest organizowany przez markę Puchatek, a dzięki zaufaniu oraz pozytywnej opinii rodziców i nauczycieli każdego roku uczestniczy w nim ponad 200 tysięcy dzieci i niemal 13 tysięcy nauczycieli z prawie 10 tysięcy szkół podstawowych.

Podstawowe zasady dbania o przyrodę poznało już niemal 8 milionów dzieci

Kubusiowi Przyjaciele Natury to z kolei program edukacyjny skierowany do przedszkoli, a od 2019 roku również do klas I-III szkół podstawowych. Poświęcony jest tematyce ekologicznej, a jego organizatorem od 14 lat jest marka Kubuś. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 8 milionów dzieci z całej Polski. Tylko w obecnej XIV edycji udział bierze 1,2 miliona uczniów pod opieką 63 tysięcy nauczycieli. Dzięki programowi dzieci oraz ich opiekunowie uzyskują dostęp do merytorycznych materiałów, w tym bajek, piosenek czy audiobooków, które pomagają najmłodszym zdobywać wiedzę na temat podstawowych zasad ochrony środowiska, szacunku do roślin i zwierząt, recyklingu, właściwego odżywiania, a także gospodarowania pieniędzmi oraz aktywnego spędzania czasu w zgodzie z naturą.

Kubusiowi-Przyjaciele-Natury_infografika

Cel: skuteczna edukacja

Dzięki takim projektom nauczyciele i dzieci otrzymują dostęp do bezpłatnych materiałów, które pomagają zdobywać im praktyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa czy ekologii. Co roku w programach Akademia Bezpiecznego Puchatka oraz Kubusiowi Przyjaciele Natury bierze udział co druga szkoła podstawowa w Polsce.

Narratorami, którzy przekazują wiedzę dzieciom, są dwa znane misie – imiennicy znanych marek: Puchatek i Kubuś. Grupa Maspex – do której należą obie marki – od lat wspiera edukację najmłodszych w wielu obszarach. Dzięki prowadzonym działaniom uczestnicy programów w tak ważnym momencie, jakim jest początek edukacji, otrzymują potrzebną wiedzę w przystępnej formie. Celem tych działań jest zadbanie o to, aby dzieci dowiedziały się jak najwięcej, dlatego w ramach projektów edukacyjnych organizatorzy współpracują z ekspertami przygotowującymi materiały i pomoce dydaktyczne.

Poza edukacją w obszarze bezpieczeństwa i ekologii Grupa Maspex zachęca najmłodszych również m.in. do aktywności fizycznej i zdobywania osiągnięć sportowych poprzez organizowany we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Wśród działań edukacyjnych firmy jest także program edukacyjny „Akademia Lubella”, który ma na celu budowanie świadomości uczniów klas VI-VIII na temat potrzeby różnicowania produktów w codziennej diecie oraz uświadomienie im, jak ważną rolę odgrywają poszczególne składniki w odżywianiu. Lata prowadzonych działań owocują wieloma sukcesami na polu rozwijania świadomości i wiedzy najmłodszych pokoleń. Warto jednak pamiętać, że edukacja jest procesem długofalowym – aby przynosiła systematyczne efekty, wciąż musi być kontynuowana, dlatego Grupa Maspex realizuje swoje projekty corocznie. Dzięki kolejnym edycjom następne pokolenia młodych ludzi dorastają z większą wrażliwością na kwestie istotne dla całego społeczeństwa.