Tekst lipca
Tekst maja
Tekst marca
      
Tekst stycznia
Tekst grudnia
Tekst listopada
Tekst września
Wszystkie teksty

Zapraszamy w nasze szeregi blogujące mamy i nie tylko

Odkryłaś sposób na uspokojenie maluszka w 2 minuty, wiesz już, jak ujarzmić fochy niejadka i znasz metodę na znikające skarpetki, a może pochłonęło Cię macierzyństwo i szukasz równowagi?

Pisz o blaskach, sukcesach, porażkach, marzeniach – o wszystkim, co jest dla Ciebie ważne i o czym chcesz opowiedzieć światu. Czy są to więc kroniki chaosu czy pełna wyzwań twórcza przystań – pisz, wysyłaj nam swoje teksty i inspiruj innych.

Warunek jest jeden – NIE LUKRUJ!

Najciekawsze artykuły mam zamieścimy na naszych stronach internetowych, a TEKST MIESIĄCA opublikujemy w magazynie „Dobra Mama” lub „ABC Dobrej Mamy” i nagrodzimy upominkiem.

Piszcie. Czekamy!


Prosimy uzupełnić wszystkie pola oznaczone * i wpisać treść listu.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dobry Dom Sp. z o.o. sp. k., ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji odpowiedzi na zapytanie oraz dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
  4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
  5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
  7. Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia korespondencji związanej z zapytaniem natomiast w przypadku zawarcia umowy przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
  8. Twoje dane osobowe zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: firma informatyczna, dostawca poczty elektronicznej.
  9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.