Zawód położnej zalicza się do zawodów wolnych. Wiąże się to z tym, że nadzór nad pracą położnych sprawuje samorząd zawodowy, a wykonywać ją można zarówno pracując na etacie, jak i prowadząc samodzielną praktykę. Fundamentem pracy położnej, sprawującej opiekę medyczną nad kobietami w ciąży, rodzącymi, będącymi po porodzie oraz nad noworodkami, jest trzymanie się zasad etyki zawodowej.

Być położną

Często zaznaczam, że nasz zakres obowiązków jest dość szeroki i co utarło się w powszechnej świadomości, nie ogranicza się jedynie do pomagania kobietom w trakcie czy tuż po porodzie. Po zdobyciu co najmniej 2 letniego doświadczenia i uzyskaniu dyplomu położnej można wybrać specjalizacje, które ukierunkują późniejsze zadania zawodowe. Pamiętajmy, że dziś położna może samodzielnie rozpoznawać ciążę, monitorować płód, opiekować się kobietą ciężarną i sprawować opiekę nad kobietą w każdym okresie życia.

Poza tym, w naszych kompetencjach jest też badanie noworodków i niemowląt oraz nie mniej ważna edukacja zdrowotna kobiet w zakresie planowania rodziny. I tak mamy położne pracujące w poradniach i na szpitalnych oddziałach, ale mamy też koleżanki, które pracują z kobietami w środowisku i opiekują się kobietami w każdym wieku. Powinno się mówić otwarcie, że to, co robimy sprowadza się też do edukowania w kwestii zdrowia, i to zarówno nastolatek, jak i kobiety po menopauzie. Podobnie jest z opieką po porodzie i nie sprawdza się ona jedynie do wizyt patronażowych matek i noworodków. Do codziennych naszych obowiązków należy również zajmowanie się kobietami po operacjach ginekologicznych.

Z położną można rodzić w domu

Tak, położne mogą samodzielnie przyjmować porody. Również w warunkach poza szpitalnych. Czy są jakieś konkretne wymogi, które powinny spełnić położne, które chcą towarzyszyć kobiecie w porodzie domowym? Istotne jest zdobycie co najmniej dwuletniego doświadczenia w zakresie fizjologii oraz patologii ciąży.

W ramach przygotowania do przyjmowania porodów w warunkach domowych konieczne jest odbycie specjalistycznych kursów w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Szykując się do pracy położnej trzeba wiedzieć o kilku ważnych formalnościach. Na przykład o tym, że przyszła położna powinna spełniać wymogi jakie są stawiane przed kimś, kto prowadzi działalność gospodarczą. Może też wybrać inną formę zatrudnienia i podjąć współpracę z podmiotem leczniczym. Poza tym, ważnymi kwestiami są ubezpieczenie OC czy umowa na odbiór odpadów medycznych. W ramach przygotowania do przyjmowania porodów w warunkach domowych konieczne jest odbycie specjalistycznych kursów w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej oraz noworodka, a także kurs przygotowujący do przyjmowania porodów domowych, który pomaga przygotować się do pierwszego wyjazdu. Na liście wymogów jest też odpowiednie wyposażenie torby wyjazdowej i przygotowanie koniecznej dokumentacji.

506ea43d-bb3a-4aaf-a295-0d00f9616363

Szkoła rodzenia wspiera

W ramach opieki okołoporodowej położne, po odbyciu odpowiednich kursów i szkoleń, mogą samodzielnie prowadzić szkoły rodzenia. W dzisiejszych czasach, często decydują się na łączenie ich z doradztwem laktacyjnym, które jest tak istotne w trakcie trwania połogu i nie tylko. Dzięki takiemu podejściu rodzice otrzymują konkretną i wartościową wiedzę oraz nabywają umiejętności w opiece nad dzieckiem. Jest jeszcze inny obszar aktywności, w który angażują się położne. To nauczanie zawodu, prowadzenie prac naukowo-badawczych w swojej dziedzinie, a często także zarządzanie placówkami medycznymi. Aby dziś zostać położną, trzeba zdobyć co najmniej tytuł licencjata położnictwa, czyli ukończyć 3-letnie studia. Jednak wszystkie te informacje nie miałyby znaczenia, gdyby nie cechy, bez których położne nie mogłyby być profesjonalistkami. Na pytania o to, co powinno cechować przyszłą położną odpowiadam – opiekuńczość, serdeczność i otwarcie na potrzeby innych kobiet. Ważne, że jako położne dbamy też o stałe podnoszenie jakości pracy, którą wykonujemy. Aktualizujemy i uzupełniamy wiedzę, poszerzamy umiejętności zawodowe. Szczególnie, kiedy uczestniczymy w zajęciach w ramach studiów podyplomowych czy kursów zawodowych.

Głos położnych, głos na położne

Bliższe poznanie „położnictwa położnych” umożliwia prowadzona od 9 lat kampania społeczno-edukacyjna Położna na medal. Stara się ona uwrażliwiać na kwestie związane z jakością opieki okołoporodowej oraz zaangażowaniu i roli położnej w życiu kobiety i jej rodziny w tym ważnym dla nich czasie. Ważnym elementem całej kampanii jest konkurs, który co roku wyłania trzy najlepsze położne ogólnopolskie oraz trzy najlepsze położne z każdego województwa. Moim zdaniem, jako położnej, oddanie głosu czy zgłoszenie do plebiscytu to swego rodzaju podziękowanie za zaangażowanie i empatię, jaką położna obdarza rodzinę, za poświęcony czas, za zrozumienie i wysłuchanie w czasie, kiedy rodzi się wiele pytań i obaw związanych z ciążą i porodem.