W tym jak i minionym roku wszyscy odczuliśmy z pewnością liczne niedogodności związane bezpośrednio, lub pośrednio, z pandemią koronawirusa. Izolacja, konieczność ograniczenia kontaktów z innymi […]